bootstrap template

VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU

Přišli jste o řidičský průkaz? Poradíme vám jak ho získat zpět.

Sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem nebo soudem.

Co je potřeba přinést?

- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

- výpis z karty řidiče (NE CZECHPOINT) – tk. z magistrátu nebo jiného úřadu Obce s rozšířenou působnosti - nesmí být starší než 30 dní v den konání přezkoušení

- žádost o řidičské oprávnění

- posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem

- dopravně - psychologické vyšetření (při zákazu trvajícím více než 6 měsíců - počítá se doba zákazu uložená soudem nebo správním orgánem)

Pokud Vám byl zákaz činnosti uložen na méně naž 12 měsíců, nemusíte absolvovat přezkoušení o odborné způsobilosti v autoškole. 

Zákaz řízení dosažením 12 bodů.

Co je potřeba přinést?

- výpis z karty řidiče (NE CZECHPOINT) – tk. z magistrátu nebo jiného úřadu Obce s rozšířenou působnosti - nesmí být starší než 30 dní v den konání o přezkoušení

- žádost o řidičské oprávnění

- posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem

- dopravně - psychologické vyšetření

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zákaz řízení dosažením 12 bodů.

Co je potřeba přinést?

- výpis z karty řidiče (NE CZECHPOINT) – tk. z magistrátu nebo jiného úřadu Obce s rozšířenou působnosti - nesmí být starší než 30 dní v den konání o přezkoušení

- žádost o řidičské oprávnění

- posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

sk .B již za 5000,-

Od opětovného získání Vašeho oprávnění Vás již dělí jen jeden krok.

Počet řidičských průkazů (ŘP) skupiny B v roce 2017 a k 18. 9. 2018

6,1 Mio

Aktivních řidičských oprávnění

Přes 80% Čechů vlastní řidičský průkaz skupiny B

93
Tis

Vydaných řidičských oprávnění 

Tolik bylo vydáno v loňském roce

40
Tis

Odebraných řidičských oprávnění

Řidičských průkazů bylo odebráno pro vybodování nebo trestný čin

7
Tis

Odebraných řidičských oprávnění
(zdravotní důvody)

řidičských průkazů bylo odebráno ze zdravotních důvodů

sk .B již za 5000,-

Od opětovného získání Vašeho oprávnění Vás již dělí jen jeden krok.

© Copyright 2019 Autoskola Drive - Všechna práva vyhrazena